info@narmadamahaaarti.in
૧૮૦૦ ૨૩૩ ૬૬૦૦

ધૂપ આરતી - ગણપતિ વંદના

પાછા જાઓ

વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિસમપ્રભઃ

નિર્વિઘ્ન કુરુ મે દેવ શુભ કાર્યષુ સર્વદા

વિન્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાયો

લમ્બોદરાય સકલાય જગપિતાય

નાગાનનાય શ્રુતિયજ્ઞવિભૂષિતાયી

ગૌરીસુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે.